Empowerment trainingen

Ontdek wie je écht bent en je bent vrij.

Het doel van deze ervaringsgerichte trainingen is je te leren om opnieuw contact te maken met wie je ten diepste bent, zodat je je natuurlijke vermogens rechtstreeks ervaart. Vanuit je kern en in verbinding met je natuurlijke vermogens ben je vrij en in staat om je leven vorm te geven volgens je diepste wensen. De belangrijkste reden van onze beperkingen, moeilijkheden, ongemak of onvrede is de contactbreuk met onze natuurlijke vermogens. Deze vermogens zijn natuurlijke aspecten van wie we ten diepste zijn. De nadruk ligt dan ook op het herstellen van de verbinding met wie je ten diepste bent en je natuurlijke vermogens.

Wie ben je écht? 

Wie je ten diepste bent is dat deel in je dat niet geconditioneerd is, dat niet gevormd is door je verleden, dat niet een reactie is op wat je meemaakt, dat niet beïnvloed is door je ervaringen, dat ongeschonden en onverwoestbaar is. Dat is wie je in essentie bent, je oorspronkelijk Zijn.

Wie denk je dat je bent?

Wie je denkt dat je bent is je ego-zelf of je persoonlijkheid. Dat is dat deel in je dat geconditioneerd is, dat gevormd is door je verleden. Dat is wie je bent geworden; het aangepaste zelf, het geconditioneerde zelf. Dat is waar je je over het algemeen mee identificeert. Hier zeg je “ik” tegen. Dit is wie ik ben, zo ken ik mijzelf. Je hebt geleerd om je aan te passen en om die aangepaste versie van jezelf tot een tweede natuur te maken. En dit belemmert je te ervaren wie je ten diepste bent en wat je natuurlijke vermogens zijn.

Terug naar je kern

De meeste psychotherapeutische benaderingen hebben geen aandacht voor wie je ten diepste bent en je natuurlijke vermogens. Anderzijds hebben de meeste spirituele benaderingen de tendens om over het ego-zelf of de persoonlijkheid heen te springen of deze af te wijzen. True empowerment trainingen geven je een ervaringsmatig begrip van wie je ten diepste bent en van het ego-zelf of de persoonlijkheid en het laat je zien hoe deze met elkaar verbonden zijn. Hierdoor ontstaat er een liefdevol begrip ten aanzien van de persoonlijkheid. Daardoor laat de identificatie met je persoonlijkheid los en verschuift het naar wie je ten diepste bent. Hiervandaan en in verbinding met al je vermogens ben je vrij en in staat om je leven vorm te geven vanuit je diepste wensen.

Welke trainingen werken voor jou?

Dimensies van Liefde

Het diamantbewustzijn

Meld je nu aan voor de training