Over mij

Passie voor het leven

Wie ben ik?

Ik stel mij graag aan je voor, zodat je een indruk krijgt van mijn achtergrond en wat mij inspireert in het werken met mensen. Ik heb meer dan 10 jaar ervaring als bewustzijnscoach en trainer. En ik ben sinds 2016 teacher bij de Diamond Logos teachings. Ik begeleid individuen en leidinggevenden in hun persoonlijke groei en transformatie en geef groepstrainingen en retraites op het gebied van bewustzijnsontwikkeling.

Hassan

Mijn reis

Voordat ik bewustzijnscoach werd, was ik voornamelijk actief als ondernemer in verschillende branches. Hoewel ik succesvol was geworden in wat ik nastreefde, voelde ik toch een gemis. Ik ervoer enerzijds dat er iets ontbrak in mijzelf en in mijn leven en anderzijds was ik op zoek naar vervulling van een onbestemd verlangen. Wat kon mijn verlangen wel vervullen? Wat wilde ik echt? Leefde ik wel het leven dat ik zou willen leven? Het stellen van die vragen heeft geleid tot een inspirerende reis naar mijn diepste drijfveren. Een reis die via de weg van zelfkennis van mijn persoonlijkheid naar mijn kern en mijn innerlijke vermogens leidde. Een avontuurlijke ontdekkingstocht waarin nieuwe kwaliteiten zich aandienden en oude beperkingen zich geleidelijk aan oplosten.

Mijn passie

Mijn grootste passie ligt in het leven zelf, in het doorgronden ervan en in het ontdekken van de natuurlijke vermogens in mijzelf en de ander. Het ontvouwen van het menselijk potentieel in mijzelf en de ander is wat mij voedt en vervult. Om hier meer vorm aan te geven heb ik mij succesvol geschoold en ontwikkeld als  bewustzijnscoach. Ik heb vanuit eigen ervaring en persoonlijke groei ondervonden dat het menselijk potentieel onbegrensder is en tot meer in staat is dan ik ooit heb durven dromen. Mijn eigen ontwikkeling vormt de grondslag van mijn werk als trainer en coach en de theorie en kennis ondersteunt mij daarin. De ontvouwing van mijn eigen potentieel, het belichamen van mijn natuurlijke vermogens stelt mij in staat om de ander te begeleiden in het bewust worden van zijn of haar natuurlijke vermogens. Ik combineer kennis van moderne westerse psychologie en leringen uit de grote spirituele tradities om je te helpen bewust te worden van je natuurlijke vermogens.

Mijn stijl

Respect, betrokkenheid, integriteit en gelijkwaardigheid zijn kernwaarden in mijn begeleiding. Mijn stijl kenmerkt zich door helderheid, aandacht, mildheid, lichtheid en humor. Ik geef geen antwoorden en adviezen, maar help je jezelf te verbinden met je natuurlijke vermogens. Hierin vind je jouw antwoorden en oplossingen. Wil je echte oplossing voor je ongemak, probleem of moeilijkheid? Wil je vrij zijn en je leven moeiteloos vormgeven volgens je diepste wensen? Neem dan nu de stap en meld je aan voor een kosteloos gesprek! Ik ontvang je met een warm hart.

Meld je nu aan voor een vrijblijvend kosteloos gesprek!